Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης αποκατεστημένου ΧΑΔΑ για πυροπροστασία» προϋπολογισμού 9.992,16 €.

Αριθμός Απόφασης:

510

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

10/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: