Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατεπείγουσα κατασκευή δικτύου ομβρίων περιοχής Αγίου Μηνά», προϋπολογισμού 24.775,45 €.

Αριθμός Απόφασης:

570

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: