Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Λευκάδας», αναδόχου ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ Ε.Δ.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

571

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: