Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το οδικό δίκτυο του Δήμου Λευκάδας λόγω των έντονων βροχοπτώσεων» προϋπολογισμού 102.000,00 Ευρώ

Αριθμός Απόφασης:

595

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: