Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση ως προς τις ισχύουσες διατάξεις, της υπ' αρ. αποφ. 274/2019 του Δ.Σ., έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού: 220.500,00 Ευρώ

Αριθμός Απόφασης:

594

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: