Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την διαμόρφωση του γηπέδου της Κοινότητας Σύβρου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

678

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

25/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: