Απόφαση Ο.Ε. για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

679

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

25/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: