Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την «Διαμόρφωση γηπέδου Τοπικής Κοινότητας Σύβρου Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας.»

Αριθμός Απόφασης:

766

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: