Απόφαση Ο.Ε. για παράταση συμφωνητικού για την παραλαβή των ανεπιτήρητων βοοειδών που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου Λευκάδας και όσων θα περιέλθουν στο μέλλον μέχρι 31.12.2022.

Αριθμός Απόφασης:

767

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: