Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής, μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του «Δικτύου Αειφόρων Νήσων» για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης στο σχεδιασμό, χάραξη και αποτύπωση εργασιών βελτίωσης και ανάδειξης πεζοπορικών διαδρομών Δήμου Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

321

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: