Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 12/2023 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά με την Έκθεση πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού 1oυ εξαμήνου 2023 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

281

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

18/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: