Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής δωρεάς δυο (2) ηλεκτροκίνητων τρίκυκλων οχημάτων από το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ), στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο "Accelerating the decarbonisation of islands' energy system" και ακρωνύμιο ISLANDER, για χρήση από τον Δήμο Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

282

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

18/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: