Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 166/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Λευκάδος περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος

Αριθμός Απόφασης:

638

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: