Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ.187/2021 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης Απολογισμού-Ισολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας οικ. έτους 2020.

Αριθμός Απόφασης:

732

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: