Απόφαση Ο.Ε. για την κατάρτιση του «σχεδίου» και της αιτιολογικής έκθεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2022

Αριθμός Απόφασης:

731

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: