Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 3/2023 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά με την Έκθεση πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού 2oυ εξαμήνου 2022 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

20

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

31/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: