Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση Δημοτικού Κινηματογράφου Απόλλωνα Λευκάδας», προϋπολογισμού 1.490.000 € με το ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

21

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

31/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: