Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 31/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ.: «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2023 – 2026.

Αριθμός Απόφασης:

153

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: