Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης δημοτικής αντιπροσωπείας στην αδελφοποιημένη πόλη LEUCATE (ΛΕΚΑΤ) της Γαλλίας.

Αριθμός Απόφασης:

155

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: