Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 4/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

49

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

08/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: