Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΕΛ ΕΩΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΓΥΡΑΠΕΤΡΑ

Αριθμός Απόφασης:

629

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: