Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης των τευχών δημοπράτησης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΒΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Αριθμός Απόφασης:

630

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: