Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

573

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: