Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

505

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: