Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

506

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: