Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των αρ. 85/2021 και 86/2021 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» περί έγκρισης προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. αντίστοιχα, για το οικονομικό έτος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

744

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Συννημένα: