Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 09.01.2022 έως 31.12.2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010.

Αριθμός Απόφασης:

1

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: