Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ», με προϋπολογισμό 49.996,87,00 ευρώ με ΦΠΑ και ορισμός ημερομηνίας δημοπράτησης.

Αριθμός Απόφασης:

506

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

10/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: