Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή Αγία Άννα Τ.Κ. Δρυμώνα» προϋπολογισμού 257.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

505

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

10/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: