Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 267.000,00 € με Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

243

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

23/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: