Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΥΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΛΥΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 180.000,00 € με Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

242

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

23/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: