Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή μίας (1) Μονάδας Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων δυναμικότητας 700 t/έτος περίπου για την εξυπηρέτηση του Δήμου Μεγανησίου προς παραγωγή υψηλής ποιότητας compost», με προϋπολογισμό 1.313.394,31€ με ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

260

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: