Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ήπιες, Φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη Λιμνοθάλασσα Αβλέμονα» με προϋπολογισμό 2.540.000 € με ΦΠΑ και Α/Α συστήματος 196273.

Αριθμός Απόφασης:

259

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: