Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συνδέσεις παροχών και κάθετων κλάδων στο νέο δίκτυο ύδρευσης Απόλπαινας -Λευκάδας», αναδόχου ΕΔΕ Αναστασίας Βούλγαρη.

Αριθμός Απόφασης:

679

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: