Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση του Σχεδίου 2ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ «ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» και «ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ" για την υλοποίηση της πράξης: «Έργο αποκατάσταση τελικής κάλυψης και επανένταξης στο φυσικό περιβάλλον του ΧΥΤΑ Δήμου Μεγανησίου στο σύστημα Μεταφόρτωσης και Μεταφοράς στερεών αποβλήτων» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ29) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2- Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος.

Αριθμός Απόφασης:

678

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: