Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Λευκάδας», αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

716

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: