Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ 61 ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 79.210,00 € με Φ.Π.Α., με Α/Α συστήματος 202598.

Αριθμός Απόφασης:

366

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: