Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΝΥΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» με προϋπολογισμό 4.491.436,62 € χωρίς ΦΠΑ και Α/Α συστήματος 200229.

Αριθμός Απόφασης:

265

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

10/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: