Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 267.000,00 € με Φ.Π.Α., με Α/Α συστήματος 201593.

Αριθμός Απόφασης:

307

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: