Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 70.382,00 € με το Φ.Π.Α., με Α/Α συστήματος 201645.

Αριθμός Απόφασης:

306

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: