Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 170.000,00 € με ΦΠΑ

Αριθμός Απόφασης:

204

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: