Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας - Τμήμα έργου: Περιοχή Β» με προϋπολογισμό 3.940.000,00€ με ΦΠΑ και Α/Α συστήματος 199983.

Αριθμός Απόφασης:

196

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: