Απόφαση Ο.Ε. για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη προς υποστήριξη της από 9-3-2020 και αριθμό κατάθεσης 6/2020 έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’29/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΤΑΔ η οποία συζητείται στις 13-6-2023 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

Αριθμός Απόφασης:

197

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: