Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ήπιες, Φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη Λιμνοθάλασσα Αβλέμονα», με προϋπολογισμό 2.540.000 € με Φ.Π.Α., με Α/Α συστήματος 196273.

Αριθμός Απόφασης:

181

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: