Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής επιχορήγησης του Δήμου Λευκάδας, ως δικαιούχου, ποσού 6.500,00€ από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα των προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο : «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον Ν.4830/2021.

Αριθμός Απόφασης:

180

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: