Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 80.000,00 € με το Φ.Π.Α., με Α/Α συστήματος 203684.

Αριθμός Απόφασης:

372

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: