Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης τροφίμων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

Αριθμός Απόφασης:

373

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: