Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση τροποποιημένης μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Αριθμός Απόφασης:

88

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: