Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ-ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και αποδοχή της τροποποίησης αυτού ως προς την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Αριθμός Απόφασης:

706

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: