Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της αναπτυξιακής δυναμικής στην πόλη της Λευκάδας» για ένταξη για ένταξη στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης»

Αριθμός Απόφασης:

165

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: